New Parliament Building

New Parliament Building: નરેન્દ્ર મોદી 28 મે ના રોજ નવા સંસદ ભવનનું કરશે ઉદ્ઘાટન, જાણો કેવી સુવિધા ધરાવે છે;

New Parliament Building: આપણાં દેશના લોકસભાના અને રાજ્ય સભાના સભ્યો અને રાષ્ટ્રપતિ મળી ને સંસદ બનાવે છે. તેમાં મહત્વની બેઠકોનું

Continue reading
સરકારી ભરતી

સરકારી ભરતી: વર્ગ 3 ના ભરતી નિયમો મા મોટો બદલાવ, હવે આપવી પડશે 2 પરીક્ષા

સરકારી ભરતી: ગુજરાત સરકારમાં એચએએલ નવી નવી ભરતીની જાહેરાત આવે છે. અને આ પ્રક્રિયા મુજબ ભરતી કરવામાં આવે છે. સામાન્ય

Continue reading
Chandr Grahan 2023

Chandr Grahan 2023: ક્યારે છે વર્ષનુ પ્રથમ ચંદ્ર ગ્રહણ, ક્યા ક્યા દેશોમા દેખાશે ? કઇ રાશી પર શું અસર પડશે ?

Chandr Grahan 2023: ચંદ્ર ગ્રહણ 2023: Lunar Eclipse 2023: ચંદ્ર ગ્રહણ પૂનમ ના દિવસે થાય છે અને સૂર્ય ગ્રહણ અમાસના

Continue reading