નોકરી : ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023, @ongcindia.com

નોકરી : ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023, @ongcindia.com

નોકરી : ONGC અમદાવાદ ભરતી
ONGC અમદવાદ ભરતી 2023 – 1

ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023

અધિકૃત વિભાગ ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ  (ONGC)
પોસ્ટનું નામ જુનિયર કન્સલ્ટન્ટ અને એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 56
પ્રકાશિત લેખ ojas-bharti.com
જોબ સ્થાન ભારત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 09/03/2023
ભરતી મોડ ઑફલાઇન
ONGC સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ongcindia.com/

 

 

ONGC સૂચના 2023 PDF

ઓએનજીસી અમદાવાદ એસેટ જુનિયર કન્સલ્ટન્ટ્સ અને એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ્સ માટે અરજી કરવા માટે ઓએનજીસીમાંથી નિવૃત્ત થયેલા અનુભવી કર્મચારીઓ પાસેથી અરજી આમંત્રિત કરે છે. વર્ક-ઓવર ઓપરેશન્સ) નીચેની વિગતો મુજબ બે વર્ષના સમયગાળા માટે કરાર આધારિત

 

 

 

ONGC ભરતી 2023 પાત્રતા માપદંડ

પોસ્ટનું નામ ના. પોસ્ટ્સ અને
શિસ્ત(ઓ)
જરૂરી અનુભવ
જુનિયર કન્સલ્ટન્ટ
(E1 થી E3 સ્તર)
18 (ઉત્પાદન
શિસ્ત)
ONGCના નિવૃત્ત અધિકારીઓ કે જેઓ
જુનિયર કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે E1 થી E3 સ્તરે અને E4 થી E5 સ્તરે
પ્રોડક્શન/ડ્રિલિંગ શિસ્તમાંથી એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે
વર્ક ઓવર/ડ્રિલિંગ ક્ષેત્ર
કામગીરીમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા હોય. (* જરૂરી સંખ્યામાં
E4 થી E5 સ્તરના ઉમેદવારોની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં , E6 સ્તરના ઉમેદવારોને તેમની સંમતિના આધારે E5 સ્તર સુધી મહેનતાણાની મર્યાદા સાથે જોડાણ માટે પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.)
એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ
(E4 થી E5)
*E6 સ્તરના એક્ઝિક્યુટિવ
પણ અરજી કરી શકે છે.
38 – (ઉત્પાદન
શિસ્ત)
ONGCના નિવૃત્ત અધિકારીઓ કે જેઓ
જુનિયર કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે E1 થી E3 સ્તરે અને E4 થી E5 સ્તરે
પ્રોડક્શન/ડ્રિલિંગ શિસ્તમાંથી એસોસિયેટ કન્સલ્ટન્ટ પોસ્ટ્સ માટે
વર્ક ઓવર/ડ્રિલિંગ ક્ષેત્ર
કામગીરીમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા હોય. (* જરૂરી સંખ્યામાં
E4 થી E5 સ્તરના ઉમેદવારોની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કિસ્સામાં , E6 સ્તરના ઉમેદવારોને તેમની સંમતિના આધારે E5 સ્તર સુધી મહેનતાણાની મર્યાદા સાથે જોડાણ માટે પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.)

 

 

નોકરી : ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023, @ongcindia.com

વય મર્યાદા

  • 22 ફેબ્રુઆરી 2023 ના રોજ 65 વર્ષથી ઓછી ઉંમર.

ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી

  • જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે જોડાયેલ ફોર્મેટમાં અરજીની સ્કેન કરેલી નકલ
  • વેલ સર્વિસ વિભાગને નીચેના ઈમેલ/સરનામા પર મોકલવા :
  • AMDWSPC@ONGC.CO.IN
  • પાત્ર ઉમેદવાર(ઓ) પણ કોન્ટ્રાક્ટ સેલ પર રૂબરૂમાં અરજી સબમિટ કરી શકે છે,
  • રૂમ નંબર-131B, પહેલો માળ, અવની ભવન, ONGC અમદાવાદ એસેટ, ગુજરાત.

 

 

ONGC અમદાવાદ ભરતી 2023 શેડ્યૂલ

શેડ્યૂલ મહત્વપૂર્ણ તારીખો
છેલ્લી તારીખ 09 મી માર્ચ 2023

 

 

 

Note :આ લેખ તમને માહિતી મળી રહે તે હેતુ થી લખવામાં આવે છે. marugujaratupdates.com દ્રારા અનેક સ્ત્રોત દ્રારા માહિતી એકત્રિત કરી લખવામાં આવે છે,તેથી હમેશા માહિતી ને સતાવાર વેબસાઈટ અથવા અધીકુત વિભાગથી પુષ્ઠી કરવી.કોઈ પણ માહિતી માટે marugujaratupdates.com  કોઈ પણ જવાબદારી લેતી નથી.

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

ONGC ભરતી પોર્ટલ https://www.ongcindia.com
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
બાયો ડેટા ફોર્મેટ Click Here

Leave a Reply